Trang chủ > Gian hàng TentenShop.vn > Làm thế nào để tạo và hoạt động một gian hàng?

Làm thế nào để tạo và hoạt động một gian hàng?

Các bước cơ bản cần thiết để tạo và hoạt động một gian hàng online

Bước 1 : Nhập các thông tin cơ bản cho gian hàng của bạn

Bước 2 : Chọn mẫu thiết kế cho gian hàng của bạn trong kho mẫu của chúng tôi

Bước 3 : Tạo loại sản phẩm cho gian hàng

Bước 4 : Thêm các sản phẩm cho từng loại sản phẩm mà bạn đã tạo

Bước 5 : Cài đặt hình thức thanh toán cho gian hàng của bạn

Bước 6 : Cài đặt phương thức vận chuyển cho gian hàng của bạn

Bước 7 : Thiết kế trang chủ của gian hàng của bạn

Bước 8: Nhập thông tin menu gian hàng của bạn