Home > Trang quản lý dịch vụ > [Khách lẻ] Trang quản trị id.tenten.vn

[Khách lẻ] Trang quản trị id.tenten.vn

Các tính năng của giao diện quản trị mới https://id.tenten.vn
* _Quản lý tài khoản:_ thay đổi mật khẩu tài khoản, thay đổi thông tin tài khoản...
Hướng dẫn quản lý tài khoản
Để thực hiện thay đổi các thông tin tài khoản và thay đổi mật khẩu tài khoản. S...
Hướng dẫn quản lý tên miền
Tại trang quản trị đầy đủ tính năng https://id.tenten.vn. Bạn có thể quản lý toà...
Hướng dẫn quản lý Hosting/Email server
Tại trang quản trị đầy đủ tính năng https://id.tenten.vn. Quý khách có thể quản ...
Hướng dẫn cập nhật hồ sơ tên miền
Sau khi đăng ký tên miền Việt Nam (.VN) hoặc/và tên miền quốc tế (.com/.net ...)...