Home > Trang quản lý dịch vụ id.tenten.vn > [Khách lẻ] Trang quản trị id.tenten.vn

[Khách lẻ] Trang quản trị id.tenten.vn

Các tính năng của giao diện quản trị mới https://id.tenten.vn
* _Nạp tiền online tự động: (Hướng dẫn) (https://support.tenten.vn/index.php?typ...
Hướng dẫn khách lẻ nạp tiền tài khoản ID.TENTEN.VN tự động
**Khi Quý khách cần gia hạn dịch vụ hay đăng ký tại trang ID.TENTEN.VN thì Quý k...
Hướng dẫn đăng ký Tên miền
BƯỚC 1 : KHỞI TẠO ĐƠN HÀNG TÊN MIỀN Để đăng ký tên miền, trên thanh Menu nằm ng...
Hướng dẫn quản lý tài khoản
Để thực hiện thay đổi các thông tin tài khoản và thay đổi mật khẩu tài khoản. S...
Hướng dẫn quản lý tên miền
Tại trang quản trị đầy đủ tính năng https://id.tenten.vn. Bạn có thể quản lý toà...
Hướng dẫn quản lý Hosting/Email server
Tại trang quản trị đầy đủ tính năng https://id.tenten.vn. Quý khách có thể quản ...
Hướng dẫn cập nhật hồ sơ tên miền
Sau khi đăng ký tên miền Việt Nam (.VN) hoặc/và tên miền quốc tế (.com/.net ...)...