Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Hosting tại TENTEN sẽ được hỗ trợ những ứng dụng gì? Sau bao lâu kể từ khi thanh toán tôi có thể sử dụng dịch vụ đã đăng ký?

Hosting tại TENTEN sẽ được hỗ trợ những ứng dụng gì? Sau bao lâu kể từ khi thanh toán tôi có thể sử dụng dịch vụ đã đăng ký?

Hosting tại TENTEN sẽ được hỗ trợ những ứng dụng sau:

(*) Đối với Linux Hosting bao gồm:

• PHP (v5.x) , MySQL , phpMyAdmin

• Redirects / Password Protect Directories

• Joomla

• File manager

• FTP/POP/SMTP Over SSL

• Webmail

• Spam Filter with SpamAssassin

• 24/7/365 Email & Helpdesk Support

• 99.9% Server uptime

• Backup hàng ngày

• Scheduled Tasks

(*) Đối với Windows Hosting bao gồm:

• PHP

• MySQL, MSSQL (2008)

• ASP.NET (.NET(2.0, 3.5, 4.0))

• MSSQLAdmin (Web admin), phpMyAdmin

• Redirects / Password Protect Directories

• File manager

• POP/SMTP Over SSL

• Webmail

• Spam Filter with Mdaemon

• 24/7/365 Email & Helpdesk Support

• 99.9% Server uptime

• Backup hàng ngày

• ODBC DSN , Scheduled Tasks

Sau khi thanh toán, Quý khách có thể sử dụng ngay lập tức đối với hình thức thanh toán qua Smartlink và chậm nhất là trong vòng 24h đối với các hình thức thanh toán khác, Quý khách đã có thể sử dụng dịch vụ đăng ký. Đồng thời chúng tôi sẽ gửi tài khoản quản lý Navi đến địa chỉ email để Quý khách có thể thiết lập các ứng dụng của Hosting.