Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Tôi gặp lỗi “Error 403 - Forbidden” khi vào web của mình, nguyên nhân của lỗi này là gì?

Tôi gặp lỗi “Error 403 - Forbidden” khi vào web của mình, nguyên nhân của lỗi này là gì?

Bạn vừa tải xong tập tin index.html. Nếu bạn có tập tin html thì các chữ cái trên tập tin này phải được viết thường do máy chủ Linux phân biệt chữ hoa chữ thường. Một số Web Server sẽ liệt kê danh sách các thư mục mà không có tập tin index.html, đây là chuẩn bảo mật của máy chủ. Do vậy ta hay gặp lỗi này.