Home > Gian hàng TentenShop.vn > Làm thế nào tôi có thể di chuyển gian hàng của tôi đển tên miền tùy chỉnh của tôi?

Làm thế nào tôi có thể di chuyển gian hàng của tôi đển tên miền tùy chỉnh của tôi?

Với TenTenshop có thể thiết lập gian hàng của bạn hiển thị trên tên miền riêng của bạn, thay vì tên miền con mặc định của hệ thống (www.yourshopname.tentenshop.com).

Tuy nhiên, các trang giỏ mua hàng và thanh toán vẫn sẽ có trên các máy chủ của chúng tôi.

Để thay đổi gian hàng thành tên miền tuỳ chỉnh của riêng bạn

Truy cập vào trang “Cài đặt tên miền” ở Menu “Cài đặt” trong trang quản trị admin của bạn và thực hiện các bước sau:

1. Nhấp vào nút “Cài đặt tên miền”

2. Nhập tên miền của bạn và nhấp vào Cài đặt, một email xác nhận sẽ được gửi đến cho bạn vào thời điểm này.

3. Nhấp vào nút “Quay lại” để trở lại trang “Cài đặt tên miền”

Tên các máy chủ của chúng tôi sẽ được hiển thị trên trang “Cài đặt tên miền”.

Để hoàn tất quá trình này, bạn phải thay đổi các cài đặt DNS cho tên miền của bạn để phù hợp với tên các máy chủ của chúng tôi.

Một số nhà đăng ký có thể không cho phép bạn thay đổi các cài đặt DNS của bạn.

Bạn hãy liên hệ với nhà đăng ký của bạn để xem liệu bạn có được phép sửa đổi các cài đặt DNS. Nếu nhà đăng ký của bạn không cho phép bạn chỉnh sửa các thiết lập DNS, hãy thử chuyển tên miền của bạn đến nhà đăng ký khác.

Thời gian hoàn thành thay đổi máy chủ DNS của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào nơi mà bạn đã đăng ký tên miền. Bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây.

1. Xem trang thông tin cho tên miền của bạn.

2. Nhấp vào “Chỉnh sửa” bên cạnh tên các máy chủ của bạn ở bên trái.

3. Xóa tên các máy chủ hiện tại của bạn

4. Nhập tên các máy chủ bạn đã được chỉ định trên trang “Cài đặt tên miền” của trang quản trị admin của bạn và nhấp “Áp dụng những thay đổi”.

Có thể sẽ mất vài ngày để hoàn thành các bước trên.