Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Thư mục cài đặt file mặc định như thế nào?.

Thư mục cài đặt file mặc định như thế nào?.

Khách hàng khi upload sourcode lên host thì hãy upload nên thư mục mặc định lúc đầu, tương ứng với tên domain của khách. Với ví dụ như ở hình dưới. Có 2 thư mục là backup và hotromaytinh.com. Khi upload code thi hãy upload vào thư mục hotromaytinh.com