Home > Hosting > SEO Lover's Hosting

SEO Lover's Hosting

Hướng dẫn sử dụng trang quản trị SEO Lover's Hosting
Xin chào các bạn! Sau khi thanh toán thành công, TENTEN sẽ gửi user và password...
1. Tạo Website chỉ với 1 click
B1: Nếu tên miền đăng ký tại TenTen.vn: người dùng cập nhật NS cho domain bằng c...
2. Thay đổi địa chỉ IP SEO một cách linh hoạt
B1: Trên Menu, chọn “SEO IP Manager” B2: Trên IP list, tìm tên miền bạn muốn t...
3. Xây dựng website 1 click với Website Builder
Tính năng này giúp cho người dùng có thể xây dựng được một trang web đơn giản nh...
4. FileManager - Quản lý file database chuyên nghiệp
B1: Trên Menu, chọn “File Manager” B2: Mã nguồn của các site đã được phân theo ...
5. Restore backup với dữ liệu 30 ngày gần nhất
B1: Trên Menu, chọn “Restore” B2: Lựa chọn tên miền => Click vào icon tìm ki...
6. Tùy chọn PHP7/HHVM từng website
B1: Trên Menu, chọn “Domain” => Xuất hiện danh sách tên các website đang được...
7. Auto Upload - Chuyển website
Với SEO Lover's Hosting, người dùng có thể dễ dàng chuyển website chỉ với 1 clic...
8. Quản lý MySQL từng website với Auto login
Với SEO Lover's Hosting, bạn có thể dễ dàng truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu MySQ...
9. SSL cài đặt nhanh chóng và miễn phí chỉ 1 click
B1: Trên Menu, chọn “SSL Installer” B2: Chọn tên website muốn cài đặt SSL =>...
10. Quản lý Email server
Seo Lover's Hosting cho phép người dùng quản lý Email Server có tích hợp Zimbra ...
11. DNS Setting
Khác với các tên miền thông thường, để cài đặt DNS người dùng cần phải đăng nhập...
12. SSH web base connector - nhanh chóng và dễ dàng
Seo Lover's Hosting cung cấp cho người dùng thêm một giao thức mạng SFTP (viết t...
13. Log center
Tính năng này cho phép người dùng theo dõi toàn bộ thay đổi của các file trên ho...
14. Change Password
Người dùng có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu bằng cách: B1: Trên Menu, chọn “Cha...