Trang chủ > Gian hàng TentenShop.vn > Làm thế nào tôi có thể sao chép lại một sản phẩm đã có sẵn trong gian hàng của mình?

Làm thế nào tôi có thể sao chép lại một sản phẩm đã có sẵn trong gian hàng của mình?

Bạn tạo ra một sản phẩm mới bằng cách sao chép một sản phẩm đã có sẵn, sau đó chỉnh sửa thông tin của sản phẩm này để thành một sản phẩm khác.

Để làm được điều này, vui lòng hoàn thành các bước sau:

Bước 1: Vào “Danh sách sản phẩm” trong trang quản trị gian hang admin của bạn.

Bước 2: Chọn “ Sửa” ở sản phẩm mà bạn muốn sao chép.

Bước 3: Ở phần dưới cùng của trang chỉnh sửa sản phẩm, bạn nhấp vào “Sao chép sản phẩm này”