Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn UPLOAD và giải nén file/folder vào hosting

Hướng dẫn UPLOAD và giải nén file/folder vào hosting

Bước 1: Nén file/folder

- Việc nén 1 hay nhiều file/folder là không bắt buộc. người dùng có thể upload từng file/folder lên hosting.

- Đối với việc upload website lên hosting quá trình nén file thành 1 file dạng nén duy nhất giúp cải thiện tốc độ tải file lên hosting.

Hướng dẫn UPLOAD và giải nén file/folder vào website

Bước 2: Tải lên hosting file/folder

Vi dụ với tên miền : http://hotromaytinh.com
Đăng nhập vào trang quản lý file theo đường dẫn:

">http://hotromaytinh.com:12098/filemanager/net2ftp/

Hướng dẫn UPLOAD và giải nén file/folder vào website

Tiếp theo:

Hướng dẫn UPLOAD và giải nén file/folder vào website

Sau khi đăng nhập thành công:

Hướng dẫn UPLOAD và giải nén file/folder vào website

  - Upload file:

Hướng dẫn UPLOAD và giải nén file/folder vào website

Tiếp theo: Chọn file/thư mục cần upload, ở đây là file dạng nén có tên website.zip

Hướng dẫn UPLOAD và giải nén file/folder vào website

Sau khi lựa chọn file bấm biểu tượng chữ V để chấp nhận việc upload file.

Upload thành công.Chuyển qua bước giải nén website:

Bước 1:

Hướng dẫn UPLOAD và giải nén file/folder vào website

Bước 2:

Hướng dẫn UPLOAD và giải nén file/folder vào website

Nếu cần xóa file/ thư mục làm theo hướng dẫn sau:

 

Hướng dẫn UPLOAD và giải nén file/folder vào website