Home > Mẫu website wordpress > Hướng dẫn fix lỗi trắng trang trong mục tùy chỉnh giao diện wordpress

Hướng dẫn fix lỗi trắng trang trong mục tùy chỉnh giao diện wordpress

Xin chào các bạn!

Khi bạn cài đặt mẫu Website TenTen wordpress lên host, để cài đặt được thêm plugin vào website bắt buộc phải nâng cấp phiên bản (version)  cao hơn của wordpress, như vậy sẽ gây lỗi trắng trang trong phần tùy chỉnh trong  giao diện website của bạn.

Để khắc phục tình trạng trên chúng ta buộc phải disbale plugin CKEditor for wordpress để có thể chỉnh sửa Logo và ảnh Header.

Chúng ta vào trong trang quản trị web ( admin ) sau đó chọn mục Gói mở rộng phần đã cài đặt sẽ nhìn thấy các plugin , chúng ta tiến hành disable plugin CKEditor :

Sau đó chúng ta truy cập lại phần Giao diện => tùy chỉnh để kiểm tra thay đổi.

Chúc các bạn thành công !