Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting ISPCONFIG > Thêm tên miền sử dụng email trên VPS sử dụng ISPCONFIG3

Thêm tên miền sử dụng email trên VPS sử dụng ISPCONFIG3

Đăng nhập quản trị ISPCONFIG Control panel:

Chọn menu: EMAIL trên thanh công cụ quản trị:

Thêm mới tên miền muốn sử dụng dịch vụ email:


Nhập tên miền muốn sử dụng vào mục domain: