Home > Trang quản lý dịch vụ > Hướng dẫn cơ bản > Hướng dẫn tạo mới, chỉnh sửa thông tin khách hàng

Hướng dẫn tạo mới, chỉnh sửa thông tin khách hàng

1. TẠO MỚI KHÁCH HÀNG

Để tạo mới thông tin khách hàng trong trang Đại lý, sau khi đăng nhập vào trang đại lý, bạn vui lòng click vào dòng chữ Danh sách khách hàng ở phần góc trên bên phải của màn hình ==> Tiếp theo click vào phần : Thêm mới khách hàng (như hình dưới)

Tùy chọn xem khách hàng là Cá nhân hay Tổ chức

Sau đó nhập các thông tin của khách hàng vào và bấm Lưu thông tin để hoàn tất (như hình dưới)

Các chú ý : 

  1. Tại phần Họ tên (hoặc Tên công ty nếu là tổ chức) phải điền chính xác TÊN bằng tiếng việt có dấu, vì thông tin này sẽ mặc định được lấy để làm thông tin chủ thể sở hữu khi đăng ký Tên miền Việt Nam.
  2. Phần Email phải cần nhập đúng địa chỉ email và phải là địa chỉ email có thật (có tồn tại)
  3. Tại phần địa chỉ, lưu ý chỉ nhập đến trường  : Lưu ý không nhập tên tỉnh.
  4. Khi chọn loại khách hàng là tổ chức, thì tại phần thông tin CMND, nhập bằng thông tin mã số thuế (MST) của tổ chức đó

 

2. CHỈNH SỬA THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thao tác như ở trên, tuy nhiên để sửa thông tin của khách hàng nào, bạn click vào phần tên của khách hàng đó (Xem hình dưới)

Bước tiếp theo : Click vào chữ Chỉnh sửa, điền các thông tin cần chỉnh sửa xong, bạn bấm tiếp vào  để hoàn tất (Xem hình dưới)