Home > Trang quản lý dịch vụ > Tổng quan về trang đại lý > Đổi mật khẩu, Quên mật khẩu tài khoản đại lý

Đổi mật khẩu, Quên mật khẩu tài khoản đại lý

1. ĐỔI MẬT KHẨU

- Đăng nhập vào trang quản trị Đại lý : https://daily.tenten.vn

- Chọn phần "Thay đổi mật khẩu" ở phía trên, góc phải màn hình và tiến hành đổi mật khẩu (Như hình dưới)

Thay đổi mật khẩu

 

 

 

 

2. QUÊN MẬT KHẨU

Trong trường hợp nếu bạn quên thông tin đăng nhập tài khoản Đại lý, để lấy lại thông tin này, bạn thực hiện như sau :

- Đăng nhập vào trang quản trị Đại lý : https://daily.tenten.vn

- Chọn phần "Quên mật khẩu" (Như hình dưới), sau đó nhập thông tin : Email quản trị của đại lý và mã bảo vệ ==> Thông tin mật khẩu mới sẽ được hệ thống tự động gửi về email của Đại lý.

- Sau đó bạn có thể thao tác đổi lại mật khẩu theo hướng dẫn ở Mục 1.

Chú ý : Để đảm bảo tính bảo mật và an toàn, Quý khách nên đổi mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, có cả ký tự chữ và số, có chữ IN HOA và chữ thường, có thêm ít nhất 1 ký tự đặc biệt dạng !@#$%^&*