Home > Hosting > Mẫu website wordpress > [Video] Cách up sản phẩm, bài viết cho các mẫu website bán hàng (Wordpress)

[Video] Cách up sản phẩm, bài viết cho các mẫu website bán hàng (Wordpress)

Xin chào các bạn!

Tại bài viết này, TenTen sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa sản phẩm, bài viết, banner, slide ... cho mỗi mẫu website bán hàng của TenTen.

TenTen có 9 mẫu website bán hàng, Các bạn có thể lựa chọn mẫu Template đã cài đặt và chọn video hướng dẫn phù hợp dưới đây:

Template 1-2-3: https://www.youtube.com/watch?v=lIMkvUBjxPg&t=91s

Template 4-5-6: https://www.youtube.com/watch?v=y1l4sYgVVng

Template 7-8-9: https://www.youtube.com/watch?v=y1l4sYgVVng

Chúc các bạn thành công!