Trang chủ > Tổng đài ảo ZFone > 3.9. Lịch sử cuộc gọi

3.9. Lịch sử cuộc gọi

Hiển thị thông tin tất cả các cuộc gọi vào, gọi ra, gọi nội bộ trong doanh nghiệp.