Home > Hướng Dẫn Cấu Hình DNS Sau Khi Kích IP tĩnh Email Sever Z.com

Hướng Dẫn Cấu Hình DNS Sau Khi Kích IP tĩnh Email Sever Z.com

Mọi người thao tác như sau nhé :

B1. Config lại dns để sinh ra mã dkim và IP mới 

B2 : Mọi người vào mục DNS  và gửi 4 bản ghi dưới cho khách 

Lưu ý : riêng bản nghi MX đang là  Như hình sẽ được thay bằng :  @  MX mail.tênmiền  ưu tiên : 10