Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Tôi đã tải nội dung site của tôi nhưng site vẫn không thay đổi. Tại sao lại như vậy?

Tôi đã tải nội dung site của tôi nhưng site vẫn không thay đổi. Tại sao lại như vậy?

Có thể do một trong hai nguyên nhân sau:

- Bạn tải site nhầm thư mục, website của bạn cần tải lên thư mục public_html hoặc www.

- Bạn không ghi đè lên tập tin index.html trog thư mục html. Nếu trang chủ của bạn là index.html thì bạn phải xóa tập tin index.html hiện tại.