Trang chủ > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Cách add domain cho blog google.

Cách add domain cho blog google.

Bước 1: Đăng nhập domain.tenten.vn

- Add thêm 4 bản ghi này
@ A 216.239.32.21
@ A 216.239.34.21
@ A 216.239.36.21
@ A 216.239.38.21

- Thêm bản ghi CNAME:

Host records : www

TYPE : CNAME

Value: ghs.google.com.

Bước 2: Đăng nhập http://www.blogger.com

Chọn cài đặt

Add domain  cho blog google.com

Add domain  cho blog google.com

Chọn thêm têm miền tùy chỉnh -> Cài đặt nâng cao .

Nhập tên miền (ví dụ: tenten.vn)

Add domain  cho blog google.com

-> Chọn Lưu