Trang chủ > Tổng đài ảo ZFone > 3. Hướng dẫn cài đặt ZFone

3. Hướng dẫn cài đặt ZFone

Màn hình giao diện của trang quản trị ZFone, bao gồm:

- Thông tin tài khoản cá nhân

- Thay đổi ngôn ngữ trang quản trị ZFone

- Menu Tổng đài

- Thu gọn/Mở rộng Menu

Trong đó Menu Tổng đài lại chứa 9 tab menu con cho phép bạn sử dụng để cấu hính cài đặt và quản lý các hoạt động liên quan đến tổng đài của Doanh nghiệp, gồm:

3.1. Số phone của tôi

3.2. Quản lý người dùng

3.3. Thư thoại

3.4. Hàng đợi

3.5. Trình đơn IVR

3.6. Quản lý âm thanh

3.7. Mã quay số

3.8. Quản lý phone

3.9. Lịch sử cuộc gọi