Home > Hosting > SecureWEB Hosting > 11. DNS Setting

11. DNS Setting

Để cấu hình DNS những bản ghi khác khi Quý khách sử dụng dịch vụ Hosting SecureWEB. QUý khách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập quản trị hosting và chọn Setting --> DNS Setting

Bước 2: Chọn tên miền cần cài đặt DNS --> DNS Config

Bước 3: Chọn Add new để thêm bản ghi mới.