Home > Trang quản lý dịch vụ > Hướng dẫn cơ bản > Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch trong Đại lý

Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch trong Đại lý

Tra cứu lịch sử đăng ký dịch vụ trong đại lý, giúp Đại lý theo dõi và kiểm soát được lịch sử "tiêu dùng" của mình. Để xem lịch sử này, Quý khách thao tác bấm vào phần "Lịch sử giao dịch" để xem chi tiết (Hình dưới)

Tại ô nội dung tìm kiếm : Quý khách có thể gõ nội dung tìm kiếm để tìm đến giao dịch cần xem.