Trang chủ > Tổng đài ảo ZFone > 6. Hướng dẫn cài đặt, cấu hình điện thoại IP Phone dùng cho tổng đài ảo

6. Hướng dẫn cài đặt, cấu hình điện thoại IP Phone dùng cho tổng đài ảo

Bước 1: Cắm nguồn adapter và dây mạng (LAN) vào điện thoại Grandstream theo chú thích ở mặt sau điện thoại.  

Bước 2: Nhấn vào chữ Nextscr trên điện thoại để kiểm tra địa chỉ IP, sau đó dùng địa chỉ IP này để đăng nhập trên website (Ở đây địa chỉ IP của mình là 10.10.0.167)

Gõ 10.10.0.167 vào trình duyệt trên máy tính sử dụng cùng mạng LAN với IP Phone, Gõ enter để truy cập trang quản trị thiết bị.

Bước 3: Đăng nhập vào giao diện quản trị của GXP1625 bằng cách sử dụng mặc định

+ User: admin

+ Password: admin

Sau đó bấm Login để đăng nhập

Bước 4: Chọn Accounts trên thanh Menu => Chọn General Setting để cấu hình

Nhập các thông tin vào trường: Account Name, SIP Server, SIP User ID, Authenticate ID và Authenticate Password, trong đó:

+ Account Name: Tên hiển thị trên màn hình LCD (người dùng tùy chọn)

+ SIP Server: Nhập theo cú pháp “domaindangnhap.sip.zfone.vn

(Trong đó: Domain đăng nhập đã được thông báo lại qua email)

+ SIP User ID: Điền số SIP đã được tạo trên trang admin (Số SIP là số có 3 chữ số trong khoảng từ 100 đến 199)

+ Authenticate ID: Điền lại số SIP ở trên

+ Authenticate Password: Điền mật khẩu xác nhận của số SIP này (được cấp khi tạo mới SIP và có thể xem trên trang quản trị bằng cách: Chọn Tab Menu “Quản lý phone” -> Kích vào số SIP đang cấu hình -> Xuất hiện một cửa sổ bên phải màn hình -> Lấy thông tin mật khẩu để cài đặt)

Bước 5: Chọn Status trên thanh Menu để kiểm tra, SIP Registration hiện chữ YES như vậy chúng ta đã cấu hình thành công.