Home > Tài khoản > Hướng dẫn cấu hình đổi Name server và DNS tên miền ở trang navi.tenten.vn

Hướng dẫn cấu hình đổi Name server và DNS tên miền ở trang navi.tenten.vn

I. Đổi Name Server

B1: Quý khách đăng nhập vào trang quản lý đại lý của mình. https://navi.tenten.vn/

B2: Sau khi đăng nhập thành công quý khách đến mục tên miền và thao tác theo ảnh hướng dẫn sau:

Sau đó Tiếp tục để thay đổi thiết lập.

 

II. Đổi DNS tên miền

B1: Quý khách đăng nhập vào trang quản lý đại lý của mình. https://navi.tenten.vn/

B2: Sau khi đăng nhập thành công quý khách đến mục tên miền và thao tác theo ảnh hướng dẫn sau:

Sau đó thiết lập các bản ghi cần thiết DNS tên miền.