Home > Trang quản lý dịch vụ > Hướng dẫn nâng cao > Hướng dẫn cấp lại mật khẩu quản trị Tên miền trong đại lý

Hướng dẫn cấp lại mật khẩu quản trị Tên miền trong đại lý

Để cấp lại mật khẩu quản trị tên miền trong đại lý cho khách hàng lẻ (Enduser), bạn thực hiện như sau :

1. Truy cập vào Đại lý => Quản lý dịch vụ => Dịch vụ tên miền : Tick vào ô tròn nhỏ ở phía trước tên miền (1) và chọn Thay đổi mật khẩu (2) (Xem hình dưới)

Bước tiếp theo, giao diện mới hiển thị ra, bạn có các tùy chọn :

(1) Tạo mật khẩu theo ý muốn : Bạn nhập mật khẩu theo ý muốn vào 2 ô Mật khẩu và Nhập lại mật khẩu

(2) Tạo mật khẩu hệ thống sinh ra ngẫu nhiên : Bạn Click vào Tự tạo mật khẩu để lấy mật khẩu ngẫu nhiên

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn click vào Thực hiện chuyển đổi để hoàn tất (Xem hình dưới)

Bước còn lại , check mail để nhận lại thông tin mật khẩu quản trị của dịch vụ.

 

(Nhóm quản trị)