Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Thế nào là MySQL Server, MS SQL Server?

Thế nào là MySQL Server, MS SQL Server?

MySQL và MS SQL là hệ thống cơ sở dữ liệu. Tùy thuộc vào những gì cung cấp cho máy chủ Hosting của bạn, bạn có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu để tổ chức các dữ liệu của bạn.

Đối với Linux Hosting bạn chỉ tạo được MySQL Server.

Đối với Windows Hosting bạn tạo được cả hai.