Home > Kiến thức hữu ích > [Video] Hướng dẫn cài đặt Namesever TENTEN.VN

[Video] Hướng dẫn cài đặt Namesever TENTEN.VN

Mỗi tên miền khi được kích hoạt bên TENTEN sẽ được sử dụng NS mặc định của TENTEN.

Tuy nhiên do 1 số nhu cầu của khách hàng nên muốn thay đổi NS mặc định.

Để thay đổi NS quý khách xem video tại đây hoặc thao tác như sau : 

Bước 1 : đăng nhập trang https://navi.tenten.vn/login

Bước 2 : lựa chọn tên miền => cập nhật NS

 

Bước 3 :  xóa NS trước đó và nhập vào NS mà quý khách cần cấu hình 

trường hợp quý khách cần thay lại NS của TENTEN thì vui lòng cấu hình như sau : 

Với tên miền Quốc Tế khi dùng NS của TENTEN sẽ là NS1.TENTEN.VN / NS2.TENTEN.VN / NS3.TENTEN.VN
Với tên miền Việt Nam khi dùng NS của TENTEN sẽ là NS4.TENTEN.VN / NS5.TENTEN.VN / NS6.TENTEN.VN

 

Bước 4 : ấn tiếp tục 

 

 

sau đó chờ thời gian nhanh 5 phút chậm 30 phút NS nhận và thử lại. 

chúc quý khách thành công