Trang chủ > Hosting > Windows Hosting

Windows Hosting

Hướng dẫn thay đổi phiên bản asp.net trên hosting windows TENTEN
1 ) Truy cập vào bằng tài khoản hosting vào trong địa chỉ https://shost016.tente...
Hướng dẫn import database trên plesk - Hosting windows của TenTen
TenTen xin kính gửi Quý Khách Hướng dẫn import database trên plesk - Hosting win...
Hướng dẫn cài đặt SSL Let's Encrypt trên Plesk Panel
Let's Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn ...
Hướng dẫn backup trên hosting windows (Plesk)
1 . Đăng nhập trang quản lý hosting plesk 2 . Trong trang quản trị Plesk ta tìm...
Tạo mới cơ sở dữ liệu
1. Đăng nhập quản trị hosting với account đã được cung cấp từ TENTEN. 2. BấmAd...
Tạo mới User quản lý cơ sở dữ liệu
Để kết nối cơ sở dữ liệu, cần có một tài khoản quản lý cơ sở dữ liệu. 1. Đăng nh...
Tạo mới email
Bài viết này, Bộ phận kỹ thuật TENTEN sẽ hướng dẫn cơ bản cách thức tạo mới một ...
Thêm một Mime Type không có sẵn trên hosting windows
- Mặc định, Hệ thống windows được cài đặt công cụ quản trị hosting PLESK sẽ chỉ ...
Kiểm tra dung lượng đang sử dụng trên hosting
- Mỗi gói hosting sẽ được cung cấp một dung lượng nhất định để sử dụng, Phần dun...