Home > Tài khoản > Làm thế nào để tên miền hoạt động ?

Làm thế nào để tên miền hoạt động ?

Sau khi đăng ký tên miền tại TENTEN:
-  Nếu là đăng ký trực tiếp tại văn phòng của TENTEN, Quý khách vui lòng thanh toán trực tiếp. Sau khi thanh toán xong, TENTEN sẽ kích hoạt dịch vụ ngay cho Quý khách
-  Nếu là đăng ký trực tuyến trên trang tenten.vn, Quý khách vui lòng thanh toán bằng một trong các hình thức thanh toán đã lự chọn. Sau khi thanh toán xong, Quý khách vui lòng xác nhận lại việc thanh toán với TENTEN, sau đó TENTEN sẽ kích hoạt dịch vụ ngay cho Quý khách