Trang chủ > Tổng đài ảo ZFone > 3.3. Thư thoại

3.3. Thư thoại

a, Hộp thư thoại: Danh sách các thư thoại của tất cả các hàng đợi

 

b, Ghi âm cuộc gọi: Là danh sách các ghi âm cuộc gọi của các hàng đợi.