Trang chủ > Gian hàng TentenShop.vn > Đường dẫn URL dùng cho gian hàng của tôi trên smartphone là gì? Tôi có được cài đặt riêng theo ý mình không?

Đường dẫn URL dùng cho gian hàng của tôi trên smartphone là gì? Tôi có được cài đặt riêng theo ý mình không?

Đường dẫn URL dùng cho gian hàng của bạn trên smartphone cũng chính là URL dùng cho máy tính của bạn. Bạn không thể cài đặt một URL theo kiểu riêng biệt.