Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Thế nào là tài khoản FTP?

Thế nào là tài khoản FTP?

Tài khoản FTP để đăng tải thông tin của website lên máy chủ Internet. Tài khoản FTP sẽ bao gồm IP + User + Pass (Mật khẩu).

Mật khẩu FTP để giúp bảo mật tài khoản FTP để không cho người lạ truy cập để can thiệp vào code của website.