Trang chủ > Tổng đài ảo ZFone > 3.7. Mã quay số

3.7. Mã quay số

Là các đầu số dùng để gọi trong nội bộ doanh nghiệp, không gọi được ra ngoài.

a, Tạo mới mã quay số

Người dùng nhấn vào nút  trên màn hình làm việc, xuất hiện hộp thoại cho phép người dùng nhập mã quay số cần tạo mới.

b, Sửa và cài đặt mã quay số

Kích vào mã quay số cần sửa, xuất hiện cửa sổ cài đặt ở góc bên phải màn hình

+ Mã quay số: Có thể sửa lại thành một số khác

+ Khớp đầu số

+ Định tuyến: Chọn định tuyến số này tới

  • Người dùng/Số điện thoại
  • Một ứng dụng (Hàng đợi/Hội nghị/Trình đơn IVR…)

+ Diễn giải (nếu có)