Trang chủ > Tổng đài ảo ZFone > 3.1. Số phone của tôi

3.1. Số phone của tôi

Là các đầu số của tổng đài dùng cho các cuộc gọi vào và ra của doanh nghiệp.

a, Danh sách định tuyến cuộc gọi

 

Thông tin các trường hiển thị:

 • Số DID: Đầu số định tuyến cuộc gọi
 • Đích của cuộc gọi: Định tuyến cuộc gọi đến các hàng đợi, trình đơn, hội nghị…
 • Mô tả: Các ghi chú cho số DID
 • Quốc gia: Các đầu số DID tương ứng với mỗi quốc gia

b, Cấu hình số phone

Để cài đặt, bạn kích chọn vào ô vuông phía trước đầu số muốn cấu hình và kích vào phần nội dung  ở cột “Đích của cuộc gọi” của đầu số đó, lúc này, sẽ xuất hiện một màn hình cài đặt ở góc bên phải màn hình

Click vào link “Tạo một định tuyến”, xuất hiện màn hình lựa chọn để thiết lập định tuyến sau:

- Gọi tới người dùng/số điện thoại: Có 3 lựa chọn

 • Số điện thoại: Nhập số điện thoại bất kỳ của người sử dụng
 • Máy bàn (SIP number): Lựa chọn số SipPhone có sẵn trong danh bạ hiển thị
 • Người dùng: Lựa chọn người dùng có sẵn trong danh bạ hiển thị

- Gọi tới một ứng dụng: Có 5 lựa chọn

 • Hàng đợi: Lựa chọn hàng đợi có sẵn trong danh sách hoặc tạo mới một hàng đợi để định tuyến cuộc gọi.
 • Hội nghị: Lựa chọn hội nghị có sẵn hoặc tạo mới một hội nghị.
 • Chạy thông điệp sau đó kết thúc: Tải/Tạo 1 file ghi âm để làm thông điệp
 • Trình đơn IVR: Lựa chọn trình đơn IVR có sẵn hoặc tạo mới một trình đơn
 • Ứng dụng IVR: Lựa chọn ứng dụng IVR có sẵn hoặc tạo mới ứng dụng