Home > Trang quản lý dịch vụ > Hướng dẫn nâng cao > Hướng dẫn thay đổi thông tin whois tên miền Quốc Tế

Hướng dẫn thay đổi thông tin whois tên miền Quốc Tế

Bước 1: Đăng nhập trang https://daily.tenten.vn/ -> chọn mục “Quản lý dịch vụ” -> chọn “Dịch vụ tên miền”:

 

Bước 2: Trong trang quản lý tên miền, tích chọn tên miền -> và chọn chức năng “Cập nhật Whois”.

 

Bước 3: Tiến hành thay đổi thông tin ở các trường Admin, Tech, Billing trước:

 

Bước 4: Sau khi thay đổi thông tin ở 3 trường Admin, Tech, Billing mới tiến hành thay đổi thông tin ở trường “Thông tin chủ thể tên miền”

Phần “Chọn Email xác thực khi đổi chủ thể” cần chọn “Địa chỉ email của người quản lý (admin)”

 

Bước 5: Sau khi hoàn tất bước 4, địa chỉ mail ở trường admin (như trong hình hướng dẫn là mail duongthanhhuye***@gmail.com) sẽ nhận được 2 mail xác thực từ info@tenten.vn, và sau đó là mail verification-noreply@onamae.com.

Hướng dẫn xác thực mail này ở link https://support.tenten.vn/index.php?type=page&urlcode=966951&title=H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-x%C3%A1c-nh%E1%BA%ADn-thay-%C4%91%E1%BB%95i-th%C3%B4ng-tin-whois-t%C3%AAn-mi%E1%BB%81n-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF