Home > Trang quản lý dịch vụ > Hướng dẫn nâng cao > Hướng dẫn cập nhật hồ sơ tên miền Việt Nam

Hướng dẫn cập nhật hồ sơ tên miền Việt Nam

Với tên miền Việt Nam (.VN), trong thời gian 7 ngày kể từ ngày kích hoạt thành công cần phải cập nhật hồ sơ tên miền đầy đủ, sau thời gian này nếu vẫn chưa có hồ sơ thì tên miền sẽ rơi vào trạng thái "Tạm khóa" (Tên miền sẽ không sử dụng được)

Cụ thể quy định về hồ sơ như sau :

1. Với tên miền .VN tên chủ thể là cá nhân : Hồ sơ gồm 2 mặt CMND

2. Với tên miền .VN tên chủ thể là tổ chức : Hồ sơ gồm 2 mặt CMND của người đại diện tổ chức đi đăng ký tên miền + Bản khai đăng ký tên miền (Bản khai phải có chữ ký, dấu xác nhận của tổ chức)

(Các hồ sơ trên đều được scan và upload trực tiếp trên trang Đại lý, còn bản gốc sẽ gửi về Trụ sở của TENTEN để lưu trữ)

=> Bản khai đăng ký tên miền .VN cập nhật tại link : https://tenten.vn/thong-tin/thu-tuc-dang-ky-ten-mien

HƯỚNG DẪN UPLOAD HỒ SƠ

Trong Đại lý, chọn Quản lý dịch vụ => Cập nhật hồ sơ :

Tiếp theo, tại giao diện mới hiển thị trình trạng hồ sơ của tất cả các tên miền Việt Nam : Chọn tên miền cập cập nhật hồ sơ => Cập nhật hồ sơ

Chú ý :

  1. (Chưa có hồ sơ) : Tên miền chưa được upload hồ sơ
  2. (Đã có hồ sơ) : Tên miền đã được upload hồ sơ

Giao diện mới hiển thị ra, chọn Browse để upload hồ sơ lên, sau đó bâm tiếp upload để tiếp tục (Xem hình dưới)

Sau khi hoàn tất, thì trạng thái hồ sơ tên miền sẽ là (Đã có hồ sơ), như vậy là đã hoàn tất việc cập nhật hồ sơ, việc còn lại Đại lý  báo cho bộ phận nghiệp vụ TENTEN (nghiepvu@tenten.vn) để được đối soát và xác nhận hồ sơ cho tên miền

Nếu có thông tin sai sót, bộ phận nghiệp vụ sẽ chủ động hồi báo lại cho Đại lý, để cập nhật lại.

 

(Nhóm quản trị)