Home > Trang quản lý dịch vụ > [Đại lý] Trang quản trị id.tenten.vn

[Đại lý] Trang quản trị id.tenten.vn

Các tính năng của giao diện quản trị mới https://id.tenten.vn
Các tính năng của giao diện quản trị mới https://id.tenten.vn: * _Nạp tiền ...
Hướng dẫn đại lý nạp tiền tự động
Để thực hiện nạp tiền tự động vào tài khoản Đại lý, Quý khách có thể thực hiện t...
Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt dịch vụ tự động
1. Đăng ký và kích hoạt dịch vụ tên miền Để đăng ký tên miền, trên thanh Menu, ...
Hướng dẫn quản lý tài khoản
Để thực hiện thay đổi các thông tin của Đại lý, Thay đổi mật khẩu tài khoản. Sa...
Hướng dẫn quản lý tên miền
Tại trang quản trị đầy đủ tính năng https://id.tenten.vn. Quý khách có thể quản ...
Hướng dẫn quản lý Hosting/Email server
Tại trang quản trị đầy đủ tính năng https://id.tenten.vn. Quý khách có thể quản ...
Hướng dẫn cập nhật hồ sơ tên miền
Sau khi đăng ký tên miền Việt Nam (.VN) hoặc/và tên miền quốc tế (.com/.net ...)...