Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Làm thế nào để PHP kết nối được MYSQL?

Làm thế nào để PHP kết nối được MYSQL?

Sau khi tạo db từ CPanel bạn thiết lập code như sau:
 
$link = mysql_connect(