Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Tôi muốn hosting có nhiều tên miền thì sao?

Tôi muốn hosting có nhiều tên miền thì sao?

Với mỗi tài khoản hosting, Quý khách chỉ có thể host duy nhất 1 website.
Tuy nhiên, TENTEN cho phép Quý khách sử dụng nhiều tên miền cho website đó. Nghĩa là, khi gõ địa chỉ các tên miền này sẽ xuất hiện website giống nhau.