Home > Dành cho đại lý > Tổng quan về trang đại lý > Nhân viên phụ trách đại lý và các đầu mối liên hệ

Nhân viên phụ trách đại lý và các đầu mối liên hệ

Nhân viên hỗ trợ, phụ trách đại lý : Là nhân viên nắm rõ đầy đủ các nghiệp vụ về sản phẩm, dịch vụ của TENTEN, là người sẽ đồng hành cùng đại lý trong suốt quá trình hoạt động, nhằm hỗ trợ giải đáp các vướng mắc giúp Đại lý điều hành tốt hơn, và ngày càng phát triển hơn trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

- Để thay đổi nhân viên hỗ trợ (NVHT), Quý khách vui lòng gửi mail yêu cầu về : hotrokhachhang@tenten.vn và nêu rõ lý do tại sao cần hỗ trợ đổi NVHT.
Bên TENTEN sẽ tiếp nhận và xem xét lý do, nếu lý do chính đáng sẽ được thông qua và đổi NVHT cho Đại lý.