Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn restore database từ Phpmyadmin

Hướng dẫn restore database từ Phpmyadmin

Bước 1: đăng nhập cpanel.tenten.vn
Bước 2: click vao muc “phpmyadmin”

 

Hướng dẫn restore database từ Phpmyadmin

Bước 3: sử dụng user/pass của tài khoản database đã được khởi tạo để đăng nhập

 

Hướng dẫn restore database từ Phpmyadmin


Tiếp theo hay click vao tên database mà bạn đã khởi tạo. Trong ví dụ này là: daovanhaohao

 

Hướng dẫn restore database từ Phpmyadmin


Sau đó click vao Import

Hướng dẫn restore database từ Phpmyadmin


Tìm đường dẫn đến nơi chứa file backup .sql của bạn và click vào GO
Khi hiện lên thông báo như hinh bên dưới là bạn đã restore database thanh công!

Hướng dẫn restore database từ Phpmyadmin