Trang chủ > Gian hàng TentenShop.vn > Làm thế nào để xóa dòng bản quyền đã được mặc định ở cuối trang gian hàng của tôi?

Làm thế nào để xóa dòng bản quyền đã được mặc định ở cuối trang gian hàng của tôi?

Bạn có thể thay đổi hoặc xóa dòng chữ bản quyền " TENTENshop Copyright © 2013 GMO RUNSYSTEM. All rights reserved " trên trang gian hàng của bạn.

Nếu bạn muốn thay đổi bản quyền, bạn có thể chỉnh sửa ở mục "Bản quyền" trong “Thiết kế trang chủ” trên Menu “Thiết kế” trong trang quản trị admin của bạn. Đường dẫn để sửa là: https://admin.tentenshop.vn/?mode=design_top

Bạn cũng có thể xóa dòng bản quyền bằng cách chỉnh sửa dòng bản quyền trong "Sửa HTML / CSS" của mẫu bạn đang sử dụng.