Trang chủ > Email server > Email server > Hướng dẫn sử dụng email server miễn phí qua trang quản trị https://domain.tenten.vn

Hướng dẫn sử dụng email server miễn phí qua trang quản trị https://domain.tenten.vn

Hướng dẫn sử dụng email server (Áp dụng đối với khách hàng mua tên miền .vn tặng dịch vụ email server) 

Bước 1: Đăng nhập vào trang chủ https://domain.tenten.vn

             Kích vào ô Quản trị Email Server để vào trang Email server

fghy.PNG

Bước 2: Sau khi vào vào trang Quản trị Email server

Kích vào Tạo để thiết lập email server cho tên miền của mình

ty6.PNG

Bước 3: Kiểm tra thông tin và click vào nút Khởi tạo nếu muốn bắt đầu thiết lập email.rgt.PNG

Lưu ý: Có thể tạo Email server cho tên miền đang sử dụng hoặc một tên miền khác, ví dụ như tên miền ohaylala.vn nhưng tạo email server cho tên miền cdntenten2.top thì chỉ cần nhập thông tin tên miền vào phần tạo domain.

Bước 4: Email server đã được khởi tạo thành công, kích vào OK để xác nhận


kip.PNG

Bước 5: Kích vào Hướng dẫn để tiếp tục

yui867i.PNG

  *** Với Email server tạo cho một tên miền khác, phần tên miền và tạo domain sẽ khác nhau.
 

ry6u.PNG

 

Sau khi kích vào Hướng dẫn sẽ hiện thị bảng sau:


fgj;.PNG

Bước 6: Quay ra trang chủ https://domain.tenten.vn

Kéo xuống phần Thiết lập nhanh DNS thông dụng để nhập thông tin bản ghi DNS

 

thyti8.PNG

Bước 7: Nhập nội dung tương ứng theo đúng từng phần: Host record, Type và Value.

Kích vào Lưu để hoàn thành nội dung 1 bản record.

  fgj;.PNG
 

tjuo9p.PNG

Bước 8: Tiếp tục chon Thêm để tiếp tục nhập bản record tiếp theo

 

jyukiilp.PNG


 

Bước 9: Sau khi nhập xong 3 mục thông tin sẽ được bản hoàn thành DNS của tên miền

 

juyiou.PNG

Bước 10: Kích vào ô Quản trị Email Server để vào trang Email server

Sau đó chọn Danh sách Email

tyu79.PNG

Bước 11: Kích vào đia chỉ webmail để vào trang emailhkiu.PNG

*** Có thể thay đổi mật khẩu của địa chỉ email bằng cách kích vào biểu tưởng bên tay trái trong mục Thao tácyuii.PNG

juii.PNG

 

Bước 12: Đăng nhập tên (là tên địa chỉ email) và mật khẩu email

  frgtry6yu.PNG
 

Giao diện của email sẽ hiện thị và bạn đã có thể sử dụng Email server.

thyuytiu.PNG