Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Gửi Và Nhận Thư từ Webmail

Gửi Và Nhận Thư từ Webmail

Bước 1: Đăng nhập vào trang https://cpanel.tenten.vn/ để thực hiện tạo một tài khoản Email

Bước 2: Click vào ‘Thêm Email” như hình ở dưới

Gửi Và Nhận Thư từ Webmail

 

Bước 3: sau khi tao xong tài khoản Email thì click vào mục “Web mail” Sẽ hiện lên thêm giao diện như sau

Gửi Và Nhận Thư từ Webmail

 

Hãy đăng nhập bằng User và Pass mà đã tạo. Sau khi đăng nhập, muốn kiểm tra mail thì hãy click vào “INBOX”

Bước 4: Muốn gửi mail cho một địa chỉ nào đó thì hãy click vào “Compse”

Gửi Và Nhận Thư từ Webmail

 

Buoc 5: Thực hiện điền các thông tin cần thiết, soạn thảo email và nhấn Send!

Gửi Và Nhận Thư từ Webmail