Trang chủ > Tổng đài ảo ZFone > 4. Hướng dẫn cài đặt Softphone Zoiper trên máy tính

4. Hướng dẫn cài đặt Softphone Zoiper trên máy tính

Bước 1: Download  Zoiper từ đường link sau: https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/classic

-> Download phiên bản Zoiper 3:

   

 

Bước 2: Cài đặt cấu hình Network:

+ Bật Zoiper -> chọn Setings -> Preferences -> Advanced -> Network

+ Trong mục STUN options -> Bỏ chọn dấu check tại Enable STUN

 

Bước 3: Cấu hình account

+ Bật Zoiper -> chọn Setings -> Preferences -> Create account

+ Chọn SIP -> Next

 Sau đó, điền thông tin User, Password, Domain như sau:

+ User: Điền số SIP đã tạo trên trang admin

+ Password: Điền mật khẩu của số SIP đó, có thể xem trên trang quản trị bằng cách: Chọn Tab Menu “Quản lý phone” -> Kích vào số SIP đang cấu hình -> Xuất hiện một cửa sổ bên phải màn hình -> Lấy thông tin mật khẩu để cài đặt.

+ Domain: Điền theo cú pháp “domaindangnhap.sip.zfone.vn”

(Trong đó: Domain đăng nhập đã được thông báo lại qua email)

Sau đó bấm NEXT

Nếu bạn nhận được thông báo dưới đây tức là bạn đã cấu hình thành công:

Chọn Close -> Nhấn Register -> OK để save lại thông tin tài khoản

 

Bước 4: Kiểm tra hoạt động của Zoiper

Dùng điện thoại di động hoặc máy bàn để gọi vào tổng đài kiểm tra