Home > Gian hàng TentenShop.vn > Tôi có thể bắt đầu sử dụng tên miền riêng của mình với gian hàng TENTENshop ngay sau khi tôi đã đăng ký không?

Tôi có thể bắt đầu sử dụng tên miền riêng của mình với gian hàng TENTENshop ngay sau khi tôi đã đăng ký không?

Nó có thể mất một thời gian để gian hàng của bạn được hiển thị trên URL tên miền riêng của bạn, vì có thể mất thời gian để các thiết lập DNS của bạn được cập nhật.

Xin vui lòng chờ đợi 1-3 ngày để việc cài đặt tên miền riêng của bạn được hoàn thành (đây là thời gian trung bình cho các thiết lập DNS để được cập nhật)