Trang chủ > Tổng đài ảo ZFone > 3.5. Trình đơn IVR

3.5. Trình đơn IVR

Chức năng này tạo ra các lựa chọn trên phím số tương ứng với dịch vụ, chức năng của hệ thống, dẫn dắt khách hàng theo các hướng định có sẵn trên hệ thống.

Để thiết lập một đơn IVR, click vào nút  trên màn hình làm việc. Sau đó một cửa sổ cài đặt IVR sẽ xuất hiện ở góc bên phải.

+ Nhập tên trình đơn IVR.

+ Nếu người dùng bị treo trong thời gian thực hiện IVR này, xem đây là cuộc gọi nhỡ.

+ Tải/Ghi âm file âm thanh để chạy thông báo.

+ Chọn ứng dụng mặc định sau một khoảng thời gian nhất định: Người dùng tùy chọn

+ Chọn một phím số để thiết lập.

+ Chọn hành động được thực hiện khi khách hàng đã nhấn nút tương ứng

+ Chọn các tùy chọn tương ứng với các hành động được chọn.

+ Thêm một khóa mới.