Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Tôi có thể mua Hosting cho tất cả các tên miền được không? Có loại tên miền nào không được đăng ký cùng Hosting không?

Tôi có thể mua Hosting cho tất cả các tên miền được không? Có loại tên miền nào không được đăng ký cùng Hosting không?

Tại điều 6, khoản 1, mục a, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP "Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet" đã quy định các hành vi bị cấm đó là: Lợi dụng Internet nhằm mục đích "Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc."

Vì thế, tại TENTEN, Quý khách có thể mua hosting cho bất kỳ tên miền nào Quý khách đang có quyền sử dụng ngoại trừ tên miền .xxx