Trang chủ > VPS - KVM > Hệ điều hành Centos > Zpanel Control Panel > Yêu cầu trước khi cài đặt công cụ quản trị Zpanel control Panel

Yêu cầu trước khi cài đặt công cụ quản trị Zpanel control Panel

Trước khi cài đặt ZPanel ... 

... bạn cần phải đảm bảo các yêu cầu sau đều OK: 

Chú ý : Chúng tôi chỉ hỗ trợ cài đặt mặc định của ZPanel ( Cài đặt những phần cài đặt chính thức do nhà cung cấp Zpanel đã xây dựng). Lý do chính của việc này là khi zpanel đưa ra bản cập nhật tiếp theo, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu bạn tùy chỉnh cài đặt của bạn, cơ hội thất bại ZPanel của bạn được tăng lên bởi vì bạn đã thay đổi mọi thứ. 

THÔNG BÁO: ZPanel KHÔNG sử dụng hoặc làm việc với Nginx! Bạn có thể thử nếu bạn muốn, nhưng chúng tôi không hỗ trợ nó! 

Cài đặt mới của hệ điều hành với các tùy chọn tối thiểu. Các bộ phận sau KHÔNG được cài đặt sẵn trên máy chủ của bạn: 

MySql 
Apache 
ràng buộc 
 
Dovecot (Ubuntu, CentOS) 
Postfix (Ubuntu, CentOS) 
proftpd (Ubuntu, CentOS) 
 
hMail Server (Windows) 
FileZilla Server (Windows) 
IIS (Windows)

Hệ điều hành không được hỗ trợ khác:

Ubuntu 12.04 LTS based
Các hệ điều hành không được hỗ trợ (có nghĩa là họ không có thể được dán nhãn là "chính thức" nhưng vẫn có thể làm việc với ZPanel tuy nhiên không được khuyến cáo): 

- Lubuntu 12.04 LTS 
- Xubuntu 12.04 LTS 
- Mythbuntu 12.04 LTS 
- Zorin OS Core 6 
- Bất cứ điều gì dựa trên Ubuntu 12.04 LTS 

CentOS 6.4 Based

Các hệ điều hành không được hỗ trợ (có nghĩa là họ không có thể được dán nhãn là "chính thức" nhưng vẫn làm việc với ZPanel) 

Scientific Linux
Anything that uses the CentOS 6.X repositories.
RedHat 6.X ( đã được chỉnh sửa các thành phần)