Home > Dành cho đại lý > Hướng dẫn đăng ký, gia hạn dịch vụ

Hướng dẫn đăng ký, gia hạn dịch vụ

Hướng dẫn đăng ký Tên miền
BƯỚC 1 : KHỞI TẠO ĐƠN HÀNG TÊN MIỀN Để đăng ký tên miền, trên thanh Menu nằm ng...
Hướng dẫn đăng ký Hosting
BƯỚC 1 : KHỞI TẠO ĐƠN HÀNG SSD HOSTING Để đăng ký SSD Hosting, trên thanh Menu ...
Hướng dẫn đăng ký SSL
Hiện tại dịch vụ SSL chưa tích hợp để đăng ký trực tiếp trong trang Đại lý, vậy ...