Home > Trang quản lý dịch vụ > Hướng dẫn cơ bản > Hướng dẫn thực hiện việc nâng cấp Đại lý

Hướng dẫn thực hiện việc nâng cấp Đại lý

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Quy định về việc nâng cấp/hạ cấp Đại lý đã được nêu rõ và chi tiết trong Phụ lục đại lý khi bạn làm hợp đồng ký kết hợp tác chính sách Đại lý với TENTEN.

Cụ thể như sau :  Định kỳ hàng quý trong năm, Bên B (Tức TENTEN.VN) sẽ dựa trên tổng doanh thu Quý đó của Bên A (bên đối tác hợp tác) để xét thực hiện hạ cấp hoặc nâng cấp đại lý. Cụ thể như sau:

Cấp

Tổng doanh thu Quý

Tự động hạ cấp

1

< 03 triệu

Hạ xuống tài khoản khách lẻ

2

< 05 triệu

Hạ xuống cấp 1

3

< 07 triệu

Hạ xuống cấp 2

4

< 10 triệu

Hạ xuống cấp 3

 

Cấp

Tổng doanh thu Quý

Tự động nâng cấp

1

>= 10 triệu

Nâng lên cấp 2

2

>= 30 triệu

Nâng lên cấp 3

3

>= 50 triệu

Nâng lên cấp 4

4

>= 100 triệu

Nâng lên cấp 5

 
Cấp đại lý sẽ được giữ nguyên nếu tổng doanh thu Quý không thuộc điều kiện hạ cấp và nâng cấp.
 
2. THỰC HIỆN NÂNG CẤP

Nếu đủ điều kiện để nâng cấp đại lý theo quy định ở Mục 1 ở trên, để thực hiện nâng cấp đại lý, có 2 cách :

1. Liên hệ trực tiếp nhân viên phụ trách đại lý để yêu cầu nâng cấp

2. Gửi mail yêu cầu về hotrokhachhang@tenten.vn để được tiếp nhận xử lý

TENTEN sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất để Đại lý phát triển.